Skip to main content
Enneagrammet

Coaching utifrån din

specifika personlighetstyp

Läs mer

Enneagramcoaching

Laila erbjuder förutom samtalsterapi och parterapi även coaching utifrån Enneagrammet, en modell (på uppåtgående) för personlig utveckling. Hon är certifierad Enneagram Coach och tar emot både enskilda och par som vill bli coachade utifrån den.
© Laila Dahl

Vad är Enneagrammet?

Enneagrammet är en utvecklingsmodell för personlig utveckling och självkännedom.

Ennea betyder nio och gram betyder modell/figur. Det är alltså en modell som består i 9 punkter – närmare bestämt nio strategier.

Teorin bakom Enneagrammet bygger på att vi som barn föds vi in i världen relativt ”oförstörda”, men fortfarande med en unik essens. Innan vi utsatts för förväntningar, krav, besvikelser, trauma är barnet fritt att uttrycka den essensen.
Allt eftersom barnet möter olika erfarenheter och upplevelser utvecklar hen en strategi, ett förhållningssätt för att kunna parera tillvaron.

Punkterna i enneagrammet står för nio olika sådana strategier. Vi har alla tillgång till alla nio, men det är en av dem som är mera utmärkande hos strategin och som blir lite som en default-knapp. Varje grundstrategi har varsin mera tongivande rädsla och likaså varsin tongivande drivkraft.
Som modellen visar har varje siffra också en pil till en annan siffra (stressbenet) och en pil som går i motsatt riktning från en annan siffra (stödben). Det visar vilka andra egenskaper och mönster grundstrategin också visar i stress respektive när man mår bra. Eller specifika förhållningssätt som inte är karaktäristiska för grundstrategin, men som respektive strategi särskilt behöver ta till sig, som ett mera konstruktivt förhållningssätt.
Strategierna verkar både för och emot oss. Det är både vår drivkraft och i bästa fall vår ”superkraft” – men när vi börjar ”överanvända” dessa, i ett försök att undvika emotionell smärta, eller oro, eller förlust av kontroll osv - då blir vår strategi istället vår akilleshäl.

Genom att ta reda på vad som är vår strategi kan vi bli medvetna om vad som driver oss och vad vi undviker – och ta tillbaka förlorade delar i vår personlighet.

© Laila Dahl

Vad har man för nytta av Enneagrammet?

Enneagrammet kan liknas vid en strålkastare som kastar ljus på dina främsta styrkor och svagheter/utmaningar. Genom att “få syn” på dig själv kan du lite snabbare ringa in dina problemområden - och med tiden bli mer medveten om dina känslor, tankar och behov.
Beroende på var en person ligger mognadsmässigt och hur i balans eller obalans hen är i livet, ser grundstrategin olika ut. Ju större medvetenhet personen har om sina begränsande mönster – och vilja att arbeta på dessa – desto mera kan hen tillgodogöra sig de bra och konstruktiva egenskaperna i grundstrategin. Ju mindre medvetenhet – desto mera kommer personen att agera utifrån grundstrategins begränsande mönster.

De 9 grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...

Bli coachad av Laila

Tillfälligt ur funktion - mejla till laila@terapistudion.se

    ”Den här timmen hjälpte mig sätta ord på mer om mig själv än flera flera vanliga coaching-samtal tillsammans”

    Jonte S