Skip to main content
6. DEN LOJALA – vars drivkraft är att känna trygghet och vars akilleshäl (djupast sett) är att man är rädd för och undviker att vara utan stöd. Vilket i sin tur leder till katastroftänk, ständig förberedelse för det värsta och svårigheter med att stå stadigt i sig själv och sina åsikter. Hen kan få sömnsvårigheter och kan ha svårt att skilja på verklig och inbillad fara. Som bäst är 6an lojal, ärlig, logisk och förberedd.
I stress tar 6an efter 3ans mindre bra sidor och börjar känna ett behov att bevisa sig för omvärlden. Hen kan börja vilja prestera mer och bättre samtidigt som det ökar på den inre oron. När 6an går neråt på utvecklingsstegen blir hon ännu mer reaktiv. Hen kan börja agera utåt och leta syndabockar. När 6an går till sitt “stödben” i 9an, kan hen lära sig hantera sin oro. Hen blir då en pålitlig, logisk och klarsynt medspelare med en trygg kärna och som vill gruppens bästa. Den 6a jag hittills beskrivit är den fobiska 6an. Men 6an kan även vara kontra fobisk – vilket innebär att den typen av 6a går emot sina rädslor istället för att undvika dem.
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...