Skip to main content
4. INDIVIDUALISTEN – vars drivkraft är att vara originell och djup och vars akilleshäl (djupast sett) är att hen är rädd att vara defekt, fel på något sätt. Vilket i sin tur leder till att 4an försöker kompensera det med att bli speciell = undvika att vara vanlig. Vilket i sin tur kan motverka 4ans inre egentliga önskan om att få höra till – och ställa henne ännu mera utanför…4an har också har en tendens att se ”glaset som halvfullt”, mer än andra. Som bäst är 4an kreativ, empatisk med ett stort känslospektra. I stress tar 4an efter 2ans mindre bra sidor kan då bli manipulativ, defensiv och spela martyr eller offer. Hen känner ofta stor skam och 4ans beteenden kan stöta bort folk.
När 4an dalar ner på utvecklingsstegen blir hen avundsjuk och hens längtan och humörsvängningar drar ner hen allt mer. 4an hittar då ofta andra skylla på, men innerst inne finns rädslan att ödelägga sitt liv.
När 4an tar hjälp av sitt “stödben” som är 1an blir hen mera realistisk och mindre känslostyrd. Hon får mer struktur och kan genomföra sina ideer.  Hen lär sig hantera utan att behöva agera på eller prata om alla deras känslor hela tiden. 4an känner sig delaktig och hens iver att vara unik handlar inte längre om att skyla skammen eller ge hen en plats i gruppen.
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...