Skip to main content
5. UNDERSÖKAREN – vars drivkraft är att förstå och vara kompetent på särskilt utvalda områden och vars akilleshäl (djupast sett) är hens rädsla att inte ha koll på hur saker och ting fungerar eller ska vara enligt boken. Vilket i sin tur leder till att hen undviker att känna sig hjälplös eller att sakna den rätta kunskapen. Som bäst är 5an kunnig, lyhörd och klok. I stress tar 5an efter 7ans mindre bra sidor och blir nervös eller spänd. Rastlös och har svårt att fokusera, hen känner sig trängd och hens privata sfär är hotad. Då vill hen än mer dra sig undan under sitt skal.
När 5an dalar ner på utvecklingsstegen vill hen inte vara beroende av nån eller nåt, kan t o m börja bete sig som en eremit. Hen blir defensiv och misstänksam och har en överdriven rädsla att hen inte ska ha tillräckligt – vilket kan få 5an att framstå som mindre generös. När 5an tar hjälp av sitt “stödben” i 8an får 5an mer kontakt med sin kropp och vrede. Då kan 5an balansera mellan att delta (engagera sig) och att bara observera. Hen delar sin kunskap generöst och känner sig mer delaktig i det stora hela.
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...