Skip to main content
9. MEDLAREN – vars drivkraft är att känna harmoni – och vars akilleshäl (djupast sett) är en rädsla för fragmentering eller att ”lösas upp”, separation. Vilket i sin tur leder till t ex undvikande av konflikt. Medlaren kan fly in i ett sk ”inre sanctum”, för att behålla frid och harmoni och har ett ”av – och på läge” vad gäller att agera-inte agera. Många 9or har en “hatkärlek” till att ta plats. Som bäst är 9an: naturlig medlare, flexibel, easygoing, vänlig och inkluderande. I stress tar 9an till sig av 6ans mindre bra sidor och blir orolig, får svårt att fatta beslut och visar mer av irritation/blir defensiv. 
När 9an dalar ner på utvecklingsstegen tappar hon sig själv allt mer och flyr verkligheten. 9an slutar delta och börjar ägna sig åt fantasier, dagdrömmande eller förströelser av olika slag. När 9an tar hjälp ifrån sitt “stödben” i 3an, förstår hen att gå emot sin rädsla för att ta plats och sitt icke-agerande. Hen kan då lära sig prioritera utifrån långsiktiga mål och är inspirerande och harmonisk på riktigt (inte den inbillade harmoni som hen försökt få genom att inte riktigt ta del av verkligheten)
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...