Skip to main content
7. ENTUSIASTEN – vars drivkraft är att känna glädje och blicka framåt, och vars akilleshäl (djupast sett) är en rädsla för att känna sorg och smärta. Vilket i sin tur leder till att hen ständigt planerar framåt och har svårt för att vara i nuet – inte minst i smärtsamma känslor. Som bäst är 7an optimistisk, idérik och drivande för sina idéer. I stress tar  7an efter 1:ans mindre bra sidor och känner sig fångad, pressad och begränsad. Hen visar då ännu mer av sin verklighetsflykt.
När 7an dalar ner på utvecklingsstegen blir hen rastlös och kan hoppa från den ena saken till den andra i en ständig jakt på nya upplevelser och bedrifter. Hen känner sig orättvist behandlad, skyller på andra och kan ta övermodiga risker. När 7an tar till sig av sitt “stödben” 5 an får hen tillgång till ett inre lugn och kan fördjupa sig och göra klart. De får saker att hända – men lär sig också leva mer i nuet – där också känslorna har möjlighet att nå upp till ytan. 7an börjar njuta av naturen och använda sina sinnen mer.
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

2

Hjälparen

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...