Skip to main content
2. HJÄLPAREN – vars drivkraft är att få kontakt med andra och vars akilleshäl (djupast sett) är att man är rädd att inte vara älskad. Vilket i sin tur leder till att Hjälparen söker upp behov och försöker vinna kärlek genom att hjälpa och smickra. Som bäst är 2an generös, empatisk, godhjärtad. I stress tar 2an efter 8ans mindre bra sidor och börjar räkna på när hen inte får något tillbaka. Hen visar då upp en mindre charmerande sida och kan bli både stolt, hotfull och bitsk.

När 2an dalar ner på utvecklingsstegen blir hen utåtagerande och ofta medberoende i någon mening. Hen bara måste ha uppskattning och bekräftelse
(bekräftelsen på att 2an är god och bra på olika sätt blir som en drog) – och andras behov att fylla. 2an kan ofta spela martyr – och komma med eftergifter då de inte får något tillbaka.
När hen tar hjälp av sitt “stödben” i 4an kan hen släppa behovet av att vara alltjämt behövd – och bli den goda samariten som ställer upp utan att förvänta sig något tillbaka – på riktigt. Hen får också tillgång till sin kreativitet och lekfullhet. Då kan hen lära sig att också se och vara öppen med sina egna behov och har inte längre sin identitet i att vara den som hjälper och ställer upp i alla lägen.
© Laila Dahl

Läs om de andra grundstrategierna

1

Förbättraren

 

Läs vidare...

3

Presteraren

 

Läs vidare...

4

Individualisten

 

Läs vidare...

5

Undersökaren

 

Läs vidare...

6

Den lojala

 

Läs vidare...

7

Entusiasten

 

Läs vidare...

8

Utmanaren

 

Läs vidare...

9

Medlaren

 

Läs vidare...