Skip to main content

EFTERSNACK – Trean/Presteraren


 Vad kan man tänka på om man känner igen sig i Prestararens mönster?

  1. Ta en stund varje dag den sommaren så du inte gör någonting. 

Bara sitt eller ligg ner. Andas. Vad är det för känslor som kommer upp? 

Blir du rastlös eller känner du dig “onyttig”, eller…? 

Var sen uppmärksam på den känslan. Vad står den för? 

Rädd att komma på efterkälken, rädd att andra går om dig? 

  1. Oavsett vilken känsla som dyker upp, lägg handen på hjärtat och 

påminn dig själv om att du är inte det du presterar. 

Du är bara den du är – och det nog!

  1. Rensa i din kalender utifrån dina djupaste värderingar! Vik tid för 

de relationer som betyder allra mest för dig. 

  1. Skapa utrymme för lek och lust – inte bara sånt som gagnar dig jobbmässigt osv
  2. Pass upp för Vinnarskallen! Den är bra när du använder den 

i sunda mått och inom rimliga gränser – men låt den inte köra över dig, 

din hälsa, dina nära relationer!

Till sist – läs brevet jag skrivit till dig! (bild)

Önskar dig en dag där du vilar i en hängmatta av villkorslös kärlek!

Sol på dig!

/Laila

(Bilder ur Enneagrammet – 9 förhållningssätt till livet)

Leave a Reply