Skip to main content

Vi har alla en inre röst, tätt kopplad till våra känslor, vår intuition, våra instinkter, våra värderingar och inre grundläggande övertygelser, vår tro osv. I beslutsångest, när alla de här inte riktigt ligger i linje med varandra eller säger samma sak – är det svårt att veta vad som är rätt beslut. ⁣⁣

Vi fattar ju att fel beslut ibland ”känns” rätt, helt enkelt för att det känns lättast, snabbast, mest bekant, tryggast, minst konfliktfyllt eller nåt annat, eller hur? Och att rätt beslut ibland innebär att vi måste möta rädslorna, ta konflikten, skilja oss från mängden/den gängse gruppen, sticka ut, välja nytt/annat/förändra nåt, göra nån besviken – eller bita i surt äpple och kämpa på där vi står för att just nu ska det vara så.

Så vi behöver helt enkelt träna oss i att höra rätt! Du behöver träna dig i att  lyssna in vad som är rätt för dig.⁣⁣

Så hur gör man det?!

Det går att göra på många olika sätt, men det här är en bra början. ⁣⁣Mina barns farfar, hade ett stående råd att gå till i beslutsångest. Som faktiskt funkar för det allra mesta. Jag använder det själv och jag ger det ibland vidare till mina klienter – och nu till er:⁣⁣

Farfars checklista i beslutsångest 💫⁣⁣

1. Förblivande lugn (ihållande och över en längre tid när du tänker på ett specifikt alternativ) – är ofta ett Ja⁣⁣

2. Förblivande oro, ovisshet (ihållande och över en längre tid när du tänker på ett specifikt alternativ) – är ofta ett nej  ⁣⁣

3. Och när du inte VET vad du ska göra – stå kvar där du står och invänta lugnet. ⁣⁣

Och kom ihåg att lugnet inte alltid är frånvaro av nervositet eller vissa rädslor. Lugnet är din inre visshet (du vet när du vet!) som kommer när den landat i dig.

Skickar lugn och mod in i din dag! 💫💫💫

Leave a Reply